Potraviny z České republiky

Výroba kvalitních potravin je pro nás výzvou. Většina vstupních surovin je produkována v České republice, zejména v zemědělských podnicích skupiny AGROMĚŘÍN. Tímto propojením výrobní vertikály mohou vznikat bezpečné a čerstvé potraviny tuzemského původu s tradičním složením. Cílem našeho potravinářství je podpořit potravinovou soběstačnost České republiky.

Maso zpracováváme ve dvou provozech s celkovou roční porážkou 13,5 tis. ks hovězího, převážně mladých býků, a 25 tis. ks prasat. Produkce hovězího masa je možná i v BIO kvalitě. Zpracování syrového kravského mléka je soustředěno na Vysočině v současném objemu 47 mil. litrů ročně. Rané odrůdy brambor z jižní Moravy a pozdní odrůdy brambor z Vysočiny a podhůří Beskyd směřují do moderních skladů. Ročně zpracujeme přes 13 tis. tun brambor a 2,5 tis. tun ostatní zeleniny. Část z 3,2 tis. tun ovoce pěstovaného na Znojemsku je určeno pro výrobu ovocných moštů. Na jižní Moravě zpracujeme také 260 tun hroznů na výrobu vína.

 

pict5.png

1 AGRO – Měřín, obchodní společnost, s.r.o.

2 Beskyd Fryčovice, a.s.

3 CHOVSERVIS a.s.

4 LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.

5 NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.

6 POMONA Těšetice a.s.

pict1.png 430 osob
pict2.png 1 500 tun masných výrobků
4 800 tun mléčných výrobků
6 000 tun výrobků z brambor
2 000 tun výrobků z ostatní zeleniny
40 tis. litrů moštu
155 tis. litrů vína
2,5 tuny medu
pict3.png 1 610 000 tis. Kč